top of page
Apotrettijarvella.jpg

Hyväksymis- ja omistautumisterapia on tieteelliseen tutkimukseen pohjautuva, kognitiivisiin käyttäytymisterapioihin lukeutuva psykoterapiamenetelmä. Se tarjoaa tuoreen ja mielenkiintoisen näkökulman siihen, miksi elämään sisältyy ajoittain kärsimystä ja myös siihen, mitä henkinen hyvinvointi tarkoittaa.

Steven Hayes

Mika Kilpeläinen

Kasvatuspsykologia (KM)

Kognitiivinen käyttäytymisterapia, Tampereen yliopisto

Erityisesti Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)

Valvira- ja Kela-pätevyys

Psykoterapia

Hyväksymis- ja omistautumisterapia on näyttöön purustuvaa ja edustaa uusinta, kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntausta.

01

Pysähtyminen

Lakataan hetkeksi toimimasta. Havainnoidaan mitä ympärillämme ja meissä tapahtuu. Pysähtymisen tapa ei itsessään ole tärkeä, kunhan pysähtyy.

04

Kehotietoisuus

Voimme tuntea ja oppia tuntemaan kehoa "sisältä päin". Näin voimme opetella elämään kehontietoisuudesta käsin ajatuksista käsin elämisen sijaan.

02

Ajatusten tunnistaminen ja etäisyyden saaminen niihin. Ajatus on vain ajatus sen sisällöstä riippumatta.

05

Toimiminen

Emme voi suoraan vaikuttaa ajatuksiimme, tunteisiimme, kehontuntemuksiimme, aistikokemuksiimme. Voimme kuitenkin vaikuttaa siihen mitä teemme tai jätämme tekemättä.

03

Tunteiden kokeminen

Tunteiden hyväksyminen ja päästäminen kehoon asti.

06

Istuminen

Istuminen on yksi mahdollisuus tutustua pysähtymiseen ja vain olla. Istumisesta voi halutessaan tehdä päivittäisen harjoituksen. 

Practice Areas
bottom of page